Rapport: Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Rapporten beskriver et et prosjekt med målsetting om å få flere personer med rusmiddelavhengighet til å igang med, og mestre å gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet med tanke på arbeid eller aktivitet.

Det ble utviklet en egen metode for prosjektet, Ambulant Brukerstyrt Samarbeid, som er basert på Ytrebygdamodellen, og metoden Ambulant Brukerstyrt Tilnærming utviklet i “Prosjekt K”. Etter ett år er resultatene så oppløftende at prosjektet er videreført ut 2011, etter ønske fra prosjektkommunene/-bydelene.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet