Rapport: Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Rapporten omhandler metodikken kalt Ambulant Brukerstyrt Samarbeid (ABS), og oppsummerer arbeidet som er gjort i NAV kommune i 7 kommuner/bydeler.

Bakgrunnen for prosjektet var atFylkesmannen i Hordalandrettet en forespørsel til KoRus Bergen om bistand med tanke på å få flere personer med rusmiddelproblemer til å delta i, og gjennomføre Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Rapporter fra flere NAV tjenester ga informasjon om at mange rusmiddelavhengige ikke maktet å nyttiggjøre seg/ eller av ulike grunner ikke klarte å følge opp kvalifiseringsprogrammet.

Syv kommuner ble etter søknad plukket ut til ådeltai prosjektet som har gått over 2 år, og 33 deltakere startet opp og fikk skreddersydd metodikk og oppfølging.

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid handler om fem styrende grunnprinsipper;  å arbeide ambulant, fokus på brukerstyring, samarbeid, god endringsfremmende kommunikasjon og bevissthet rundt ansvarsområder.

Prosjektet har vært et samarbeid mellomFylkesmannen i Hordalandog Kompetansesenter rus region vest Bergen. Fylkesmannen fikk midler til arbeidet gjennom Arbeids-og velferdsdirektoratet, og midlene ble tildelt deltakende kommuner og bydeler.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet