Rapport: Ambulant Brukerstyrt Tilnærming

Rapporten oppsummerer 4 års arbeid med klienter/pasienter med rusmiddelavhengighet som opplevde å ikke få tilstrekkelig og nødvendig hjelp fra ulike hjelpetjenester.

Det blir redegjort for metoden Ambulant Brukerstyrt Tilnærming som er anvendt, og hvordan dette er tilrettelagt for å bedre kunne tilpasse oppfølging av deltakerne.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet