Rapport: Ambulant Brukerstyrt Tilnærming

Rapporten oppsummerer 4 års arbeid med klienter/pasienter med rusmiddelavhengighet som opplevde å ikke få tilstrekkelig og nødvendig hjelp fra ulike hjelpetjenester.

Det blir redegjort for metoden Ambulant Brukerstyrt Tilnærming som er anvendt, og hvordan dette er tilrettelagt for å bedre kunne tilpasse oppfølging av deltakerne.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet