Rapport: Cannabis use and responses- a rapid assessment intervention in three Norwegian cities

Denne rapporten er et kort sammendrag på engelsk av funnene som ble gjort når cannabisbruk blant unge ble målt i tre norske byer, gjennom å bruke HKH.

I mars, 2010 etablerte KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene et nasjonalt prosjekt for å drive oppklæring av personer i rusfeltet i metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet gjennom Tidlig intervensjon programmet.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet