Rapport: Føre Var høsten 2010

Rapporten viser at bruken av GHB/GBL er stabilisert og ikke øker, mens det er økt tilgjengelighet og bruk av metamfetamin, fortsatt økning i bruk av legemiddelet Rivotril til rusformål. Når det gjelder legemidler som også brukes i behandling av heroin-avhengige er det økt tilgjeglengelighet på Suboxone, men nedgang for Subutex.

Stiftelsen Bergensklinikkene presenterte rustrendrapporten Føre Var for høsten 2010 på Rusfaglig Forum.

http://www.korusbergen.no/tidlig-intervensjon2/fore-var/

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet