Rapport: Forundersøkelse – Fjell kommunes arbeid med personer som har sammensatte utfordringer

Rapporten er utarbeidet av Korus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ved virksomhetssjef Vibeke Johannesen og senior spesialpsykolog Erik Iversen

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet