Rapport: Forundersøkelse – Fjell kommunes arbeid med personer som har sammensatte utfordringer

Rapporten er utarbeidet av Korus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene ved virksomhetssjef Vibeke Johannesen og senior spesialpsykolog Erik Iversen

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet