Rapport: God start – tidlig livsstilkartlegging

Rapport fra et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen kommune. Formålet har vært kartlegging av alkoholvaner hos gravide

Videre at kartleggingen skal  inngå som en naturlig del av det å få kunnskap om livvsstilvaner på linje med andre områder som kosthold, fysisk aktivitet, tobakk mm. Arbeidet med prosjektet oppsummeres i denne rapporten av spesialkonsulent Solveig Storbækken KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og jordmor Hilde Isdahl Rogde, Bergen kommune.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet