Rapport: Hjem – Skole, Lagspill og dragkamp

Skolen og foresatte er viktige samarbeidspartnere som hver for seg og sammen representerer viktige arenaer i barn og unges liv. Skal en nå frem med tiltak mot risikoadferd, må det foregå der barn og unge ferdes.

Skolen er en slik arena, og samarbeidet mellom hjem og skole er en viktig faktor i utdanningsløpet. Kompetansesenteret har gjennomført en undersøkelse om nevnte tema, og rapporten fra undersøkelsen ble utgitt i 2008. Siden dette har kompetansesenteret arbeidet med å implementere funnene gjennom ulike typer av samspill med skolen og dens samarbeidspartnere.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet