Rapport: Om GHB og forløperen GBL i europeisk og norsk sammenheng

Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus region vest har sammen med SERAF(Senter for Rus og avhengighetsforskning UiO) oversatt og oppdatert rapporten som ble utgitt av EMCDDA i 2008. Data fra Stiftelsen Bergensklinikkenes Føre Var rapporter, samt data fra hurtigkartleggingen av GHB bruk i Bergen og omegn, er inkludert i den nye versjonen av rapporten.

Dette er data innsamlet i 2010 av Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Utekontakten Bergen kommune. Rapporten slik de nå foreligger skulle dermed være meget aktuell for det norske rusfeltet.

 

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet