Rapport: Prosessrapport skoleskulkprosjekt

Prosjekt skoleskulk har hatt som mål å utvikle og implementere rutiner for skoleskulk, forbedre kompetanse blant de som jobber nært ungdommene, samt å følge opp elever med skulkhistorie og gjennomføre /evaluere individuelt rettede tiltak.

I rapporten oppsummeres prosjektet som helhet, de ulike fasene, og erfaringer gjort underveis i prosessen.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet