Rapport: Prosessrapport skoleskulkprosjekt

Prosjekt skoleskulk har hatt som mål å utvikle og implementere rutiner for skoleskulk, forbedre kompetanse blant de som jobber nært ungdommene, samt å følge opp elever med skulkhistorie og gjennomføre /evaluere individuelt rettede tiltak.

I rapporten oppsummeres prosjektet som helhet, de ulike fasene, og erfaringer gjort underveis i prosessen.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet