Rapport: Stemmeskifter, – om musikk, språk og mot ved Alrekstad skole

Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Alrekstad alternative skole og KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene.

Den beskriver et gjensidig fruktbart og langvarig samarbeid, der Bergensklinikkenes utvidete rusforebyggingskompetanse møter en spesiell pedagogisk hverdag til innbyrdes berikelse. En vinning for to fagmiljøer og forhåpentligvis til beste for både elever og foreldre som er de egentlige målgruppene.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet