Rapport: Tidlig intervensjon overfor unge i risiko

I 2006–2007 ble det gjennomført et prosjekt i samarbeid med Utekontakten rettet mot ungdom og skoleskulk i Bergen. I 2008 gjennomførte Kompetansesenteret en undersøkelse blant elever som skulket skolen i Bergen.

Det viste seg at elever som skulker er belastet av en rekke risikofaktorer relatert til familie, skole, rusmiddelbruk og psykisk helse. Med bakgrunn i Utekontaktens prosjekt og funn fra skulkeundersøkelsen ble det igangsatt et samarbeid med Bergen kommune der fire skoler jobbet med strategier for å redusere skoleskulk. Rapporten beskriver dette arbeidet.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet