Rapport: Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland/Sogn og Fjordane

Kompetansesenter Rus- region vest Bergen i Stiftelsen Bergenklinikkene har kartlagt alle tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Rapporten er ment å være et hjelpemiddel for pasienter, pårørende og behandlere, andre offentlige ansatte som er i kontakt med personer med rusavhengighet og deres pårørende.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet