Rapport: Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland/Sogn og Fjordane

Kompetansesenter Rus- region vest Bergen i Stiftelsen Bergenklinikkene har kartlagt alle tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Rapporten er ment å være et hjelpemiddel for pasienter, pårørende og behandlere, andre offentlige ansatte som er i kontakt med personer med rusavhengighet og deres pårørende.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet