Rapport: Tilrettelegging av Örebro Preventions Program (ÖPP) for bruk i Norge

Fra 2009 har Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid vært et nasjonalt spisskompetanseområde for KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene. Som ledd i dette arbeidet fikk KoRus Bergen i 2010 fra Helsedirektoratet ansvar for å videreutvikle og koordinere arbeidet med ÖPP i Norge frem til årsskifte 2013.

I rapporten beskrives bakgrunnen for arbeidet med ÖPP, samt at det gjøres rede for gjennomføringen av innsatsen i henhold til oppdraget fra Helsedirektoratet. Rapporten oppsummerer og reflekterer ÖPP- arbeidet fra KoRus Bergen i perioden 2010- 2013. Som en naturlig oppfølging av tilretteleggingsarbeidet avsluttes rapporten med konkrete anbefalinger fra KoRus Bergen vedrørende det videre foreldrerettede forebyggingsarbeidet med bruk av ÖPP i ungdomsskolen.

 

Papirversjonen av Rapporten kan bestilles ved henvendelse til KoRus Bergen

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet