Rapport: Ungdom og Rusmidler i Bergen 2010

Stiftelsen Bergensklinikkene har i 2010, på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse og inkludering i Bergen kommune, gjennomført en undersøkelse om skoleungdom i 8. og 10. klasse i Bergen sitt forhold til rus og rusmidler.

Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført i 1999, 2002, 2004, 2006 og 2008. Dermed kan vi se utviklingen over 11 år. Fra sjokktallene vi så i -99 (sammenliknet med UiBs undersøkelse på samme 11 skoler i 1991), har utviklingen vært positiv, med økning i andelene unge som ikke bruker rusmidler, og nedgang i andelene som bruker rusmidler hyppig.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet