Rapport: Ungdom og rusmidler Lindås og Meland 2010

KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i 2010 en undersøkelse i Lindås kommune og Meland kommune for å kartlegge rusmiddelbruk og holdninger til rusmidler blant skoleungdom. Les rapporten her.

De ble blant annet sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for atferd.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet