Rustrender i Bergen- Føre Var høsten 2012

Føre Var fyller 10 år, og slipper sin 20. Føre Var rapport, som rapporterer rustrender i Bergen. Hovedfunn er økning i tilgjengelighet og bruk av GHB/GBL, økning i tilgjengelighet og bruk av buprenorfin (Subutex og Suboxone), økning i tilgjengelighet på amfetamin/metamfetamin og økning i bruk av Cannabis.

KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, har siden våren 2002 utviklet og drevet et system for overvåkning av rustrender – Føre Var. Systemet har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Bergen. Denne utgaven av Føre Var viser rustrender i Bergen gjennom ti år (2002 – 2012), samt tendenser for de siste seks månedene (april – september 2012).

Resultatene fra Føre Var høsten 2012, og oversikten over rustrendene rapportert av Føre Var de siste 10 år ble presentert av Liv Flesland og Randi V. Knoff på Stiftelsen Bergensklinikkenes Rusfaglige forum 19. desember-2012.

Føre Var har rapportert rustrender i Bergen i 10 år, og har utgitt 20 rapporter. I den forbindelse ønsker vi en tilbakemelding på nytteverdien av disse rapportene og Føre Var systemet som helhet. Vi setter stor pris på om du setter av ca. 5 minutter til å fylle ut vedlagte evalueringsskjema. Følg linken nederst på siden for å fylle ut evalueringsskjemaet.   

http://www.korusbergen.nohttps://response.questback.com/stiftelsenbergensklinikkene/zht3jid4vh/

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet