Statusrapport 2015 – Pasientsikkerhetsprogrammet

Det dør rundt 260 mennesker av overdoser i Norge hvert år. Dette er langt flere enn antall døde i trafikken. Dersom vi tenker at det er 10 pårørende rundt hvert offer betyr det at 2600 blir berørt av overdosedødsfall hvert år.

Fagfolk og brukerorganisasjoner er stort sett enige om at det ikke finnes noen “quick fix” som tar oss bort og ut av disse tragiske dødsfallene. God rusbehandling er krevende på tid, samarbeid og faglig klokskap. Men selv om rusbehandling er kompleks, kan vi, likevel, med noen enkle grep heve kvaliteten på arbeidet vi gjør. Mange ganger handler det ikke om å finne opp noe nytt, men å organisere arbeidet på en bedre og mer systematisk måte.

Pasientsikkerhetskampanjens forebygging mot overdoser er et slikt eksempel. Den har som mål å lære pasienter strategier for å unngå overdoser, kunne identifisere symptomer på en begynnende overdose hos en selv og andre og kunne tilkalle medisinsk hjelp når det er nødvendig. I tillegg får risikogruppene grundig innføring i og praktisk trening i HLR (hjerte- lunge redning). Treningsdukker blir brukt for å gjøre opplæringen så realistisk som mulig.

Det er et velkjent problem at faren for overdoser er størst like etter utskrivning fra døgninstitusjoner. Kampanjen har derfor satt særskilt fokus på de problematiske overgangene som kan oppstå når en pasient flytter seg fra et hjelpetilbud til et annet. ”Time i hånden når du går” er et hjelpemiddel for å hindre at pasienter ”faller mellom de velkjente stolene”, og sikrer at både institusjonen og pasienten vet hvem som har det videre ansvaret for behandlingsløpet. I tillegg legger kampanjen vekt på å utarbeide individuelle kriseplaner som tydeliggjør og avklarer hva pasienten og behandlingsapparatet kan gjøre hvis en krise eller tilbakefall oppstår.

Klikk på linken under for å lese hele rapporten.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet