Stiftelsen Bergensklinikkene- Årsrapport for 2007

ÅRET 2007: 2863 behandlinger, 101% belegg, 2853 pasienthenvisninger, 9672 konsultasjoner, 23 kurs 1354 kursdeltakere, 172 undervisningsoppdrag, 267 veiledningsoppdrag, 30 kommuneprosjekter, 15 FoU prosjekter, 120 milioner kroner Driftsvolum, 228 Medarbeidere. Økonomisk har Stiftelsen Bergensklinikkene, lik øvrige helsevirksomheter, blitt påført uventede høye pensjonskostnader for 2007 Uklarhetene om oppdragsgiver er forpliktet til å dekke disse kostnadene for levering av avtalte tjenester, har kommet som en ekstra utfordring i 2007.

Økonomisk har Stiftelsen Bergensklinikkene, lik øvrige helsevirksomheter, blitt påført uventede høye pensjonskostnader for 2007 Uklarhetene om oppdragsgiver er forpliktet til å dekke disse kostnadene for levering av avtalte tjenester, har kommet som en ekstra utfordring i 2007.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet