Stiftelsen Bergensklinikkenes årsrapport 2004

Årsmelding 2004 viser Stiftelsen Bergensklinikkene sine hovedresultater innen behandling, forskning, forebygging og undervisning.

Resultatene er fordelt på de fire hovedavdelingene: Avdeling for klinisk virksomhet, Avdeling for inntak og koordinering (AIK), Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og Kompetansesenteravdelingen. I tillegg foreligger stiftelsens hovedregnskap for 2004.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet