Stiftelsen Bergensklinikkenes årsrapport 2004

Årsmelding 2004 viser Stiftelsen Bergensklinikkene sine hovedresultater innen behandling, forskning, forebygging og undervisning.

Resultatene er fordelt på de fire hovedavdelingene: Avdeling for klinisk virksomhet, Avdeling for inntak og koordinering (AIK), Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og Kompetansesenteravdelingen. I tillegg foreligger stiftelsens hovedregnskap for 2004.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet