Strategiplan Stiftelsen Bergensklinikkene 2008 – 2012

Hvordan ønsker vi at samfunnet skal møte rusproblemene i fremtiden? Hvordan skal vi møte de utfordringene som ligger foran oss?

Vår organisasjon skal være en viktig bidragsyter både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt når det gjelder forebygging, behandling, forskning og undervisning knyttet til mestring av rusproblemer – helse, livsstil og avhengighet.

I dette dokumentet presenteres våre visjoner for utvikling av organisasjonen og arbeidsfeltet som Stiftelsen Bergensklinikkene er knyttet til. Alle fagmiljøer har deltatt i strategiplanarbeidet og styret i stiftelsen har vedtatt planen som retningsgivende for hele virksomheten.

Vi ønsker at Stiftelsen Bergensklinikkene skal være en veldrevet og dynamisk organisasjon. Våre tjenester skal være etterspurt ut fra innhold, spesialitet, kompetanse og kvalitet. Stiftelsen Bergensklinikkene skal være en foregangsorganisasjon innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet og en organisasjon de ansatte er stolte over å jobbe for.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet