Ungdom og rusmidler Askøy 2010

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av juni 2010 en undersøkelse blant skoleungdommer i Askøy kommune.

De ble blant annet sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for atferd.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet