Ungdom og rusmidler Askøy 2010

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av juni 2010 en undersøkelse blant skoleungdommer i Askøy kommune.

De ble blant annet sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for atferd.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet