Ungdom og rusmidler i Årdal 2007

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i oktober 2007 en undersøkelse blant skoleungdommer i Årdal kommune.

Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til videregående skole. Undersøkelsen er gjennomført blant to årskull: 8. klasse og 10. klasse. Fokus har primært vært rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene. Vi har blant annet sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for atferd.

Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 2007 også gjennomført samme type undersøkelser blant skoleungdommer i fire kommuner i Hordaland; Fitjar, Fusa, Stord og Voss.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet