Ungdom og rusmidler i Stord 2007

Denne rapporten gir resultater fra undersøkelsen i Stord kommune i 2007, med noen sammenlikninger med undersøkelsen i 2004. Videregående skole var ikke med på undersøkelsen i 2004.

Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 2007 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer fra fire kommuner i Hordaland; Fitjar, Fusa, Stord og Voss. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser i Bergen (i 1999, 2002, 2004 og 2006) og i Sogn og Fjordane, Odda, Bømlo, Tysnes, Ålesund, Kvam og Fyllingsdalen. Det ble også gjort tilsvarende undersøkelse i Stord kommune i 2004. Denne rapporten gir resultater fra undersøkelsen i Stord kommune i 2007, med noen sammenlikninger med undersøkelsen i 2004. Videregående skole var ikke med på undersøkelsen i 2004.

Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av april 2007. Ungdommens rusvaner endres som kjent med økt alder, og bildet vi presenterer gjenspeiler situasjonen for ungdommene på denne tiden like oppunder avsluttet skoleår. I tillegg til selve rusatferden har vi også sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for atferd.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet