Ungdom og rusmidler i Voss 2007

Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 2007 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer fra fire kommuner i Hordaland; Fitjar, Fusa, Stord og Voss. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser i Bergen (i 1999, 2002, 2004 og 2006), i Sogn, Odda, Bømlo og Fitjar, Stord, Tysnes, Ålesund, Kvam og Fyllingsdalen.

Denne undersøkelsen i Voss kommune ble gjennomført i månedsskiftet mai/juni 2007. Ungdommens rusvaner endres som kjent med økt alder, og bildet vi presenterer gjenspeiler situasjonen for ungdommene på denne tiden like oppunder avsluttet skoleår. Undersøkelsen er gjennomført blant tre årskull: 8. klasse, 10. klasse og 2 år videregående skole. Fokus har primært vært rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene.
I tillegg til selve rusatferden har vi sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for atferd.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet