Ungdom og rusmidler Odda 2009

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i juni 2009 en undersøkelse blant skoleungdommer i Odda kommune.

Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til videregående skole. Undersøkelsen ble gjennomført blant fire årskull: 8. klasse, 10. klasse, og 2. trinn på videregående skole. I tillegg var elever på 9. trinnet på Røldal skule også med i undersøkelsen. Undersøkelsen ble foretatt for andre gang i Odda, forrige gang var i september 2000. Fokuset har primært vært på rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene, samt på spillatferd og fritidsaktiviteter.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet