Ungdom og rusmidler Stord 2009

Stiftelsen Bergensklinikkene har våren (i ungdomsskolen) og høsten (i videregående skole) 2009 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer i Stord kommune.

Det ble gjort tilsvarende undersøkelser i Stord kommune i 2004 og 2007. Denne rapporten gir resultater fra undersøkelsen i Stord kommune i 2009, med en del sammenlikninger med de tidligere undersøkelsene. Videregående skole var ikke med på undersøkelsen i 2004.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet