Ungdom og Rusmidler Voss 2010

Kompetansesenter rus- Region Vest, Bergen gjennomførte i 2010 en ungdomsundersøkelse i Voss kommune.

Fokuset for undersøkelsen har primært vært på rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene, konsekvenser av alkoholbruk, samt på spillatferd og fritidsaktiviteter.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet