Ungdom og Rusmidler Voss 2010

Kompetansesenter rus- Region Vest, Bergen gjennomførte i 2010 en ungdomsundersøkelse i Voss kommune.

Fokuset for undersøkelsen har primært vært på rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene, konsekvenser av alkoholbruk, samt på spillatferd og fritidsaktiviteter.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet