Ungdom og rusmilder Fjell 2008

Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 2008 en undersøkelse blant skoleungdommer i Flora kommune.

Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til videregående skole. Undersøkelsen er gjennomført blant tre årskull: 8. klasse, 10. klasse og 2. år videregående skole. Fokus har primært vært rusmiddelforbruket, men også noen av de omkringliggende årsaksfaktorene.
Vi har blant annet sett på noen av de forholdene ved situasjonen i hjemmet som kan ha sammenheng med rusmiddelbruk, som foreldrenes holdninger, og regler for atferd.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet