Virksomhetsrapport Kompetansesenter Rus- Region Vest, Bergen 2010

Her kan du lese Kompetansesenter Rus- Region Vest, Bergen sin Virksomhetsrapport for året 2010.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet