Virksomhetsrapport Kompetansesenter Rus- Region Vest, Bergen 2010

Her kan du lese Kompetansesenter Rus- Region Vest, Bergen sin Virksomhetsrapport for året 2010.

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet