IRIS evaluerte nytteverdien av alor nettverket i Rogaland i 2010 – her kan du kan lese rapporten:


Rapport 2011

Rapporten “Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et kjønnsspesifikt perspektiv” beskriver fremgangsmåten og viser resultatene fra et prosjekt KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikken gjennomførte for å kartlegge russituasjonen på utvalgte arbeidsplasser, samt å lage et internetbasert ruskompetansehevingsprogram for nøkkelpersonell på de utvalgte arbeidsplassene, slik at disse kan drive tidlig intervensjonsarbeid i sine respektive arbeidsmiljø.

Les rapporten her: Rus og voksenbefolkningen

 


Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet