BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av problemskapende psykisk helseproblem og/eller problemskapende rusmiddelbruk blant klienter som mottar tjenester fra kommunen, samt omfang av slik tjenesteyting.

Kunnskapen fra kartlegging med BrukerPlan gir kommunen grunnlag for systematisk arbeid med psykisk helse- og rusklienter, for utvikling av egnete tiltak, og for godt planarbeid. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også svært nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. BrukerPlan er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.

Kommuner som ønsker å få gjennomført Brukerplan, kan ta kontakt per epost post@bergensklinikkene.no eller med Erik Iversen på erik.iversen@bergensklinikkene.no

 


Brukerplan 2016

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet