Narkotikadødsfall, eller overdosedødsfall, er et alvorlig helseproblem i Norge. Stortinget vedtok i 2013 å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en femårig nasjonal overdosestrategi. Målet er å gradvis redusere antallet dødsfall med en nullvisjon.

KoRus vest Bergen bistår Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi gjennom:

  • Kommunalt overdosearbeid og andre initiativ ut fra lokale forutsetninger
  • Kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdose
  • Deltakelse i nasjonalt læringsnettverk i regi av KoRus-Øst.

Henvendelser vedrørende Nasjonal eller lokal overdosestrategi kan rettes til Liv H. Flesland

→ Les mer

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet