Å møte elever med rusproblemer

 

kjentmann

 

”Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skoleverket. ”Kjentmann” består av en kursrekke og et hefte, og målet er å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer overfor elever med rusmiddelutfordringer.

Ved implementering av ”Kjentmann” gjennomgår de som ønsker å være kjentmenn- og kvinner i skolene, en 35-timers seminarrekke fordelt på fem-seks heldagssamlinger. Seminarrekken skal omfatte en generell innføring i ungdom og rusproblematikk, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk i forhold til rus og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser.

Grunnleggende for ”Kjentmann” er at skolen verken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak ”Kjentmann” er å gi elever med begynnende rusmiddelproblemer en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side; ikke avvisning og fordømmelse. ”Kjentmann” gir råd i forhold til å oppdage og se elever med rusproblematikk, kommunikasjon og samtale om rus med elever, foresatte og andre ansatte ved skolen, samt kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

For mer informasjon ta kontak med Reidar Dale på rdad@bergensklinikkene.no eller 55 90 86 38 (922 84 662).

 

Informasjon om Kjentmann ved andre regionale KoRus:

KoRus- Øst

KoRus-Oslo

KoRus- Sør 

 

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet