Både Meld. St. 30 (Rusmeldinga) og Meld. St. 34 (Folkehelsemeldinga) har som mål at alle arbeidstakere og studenter skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk.

KoRus Bergen har fokus på voksne og rus.


alor nettverk
En undersøkelse viser at norske arbeidstakere drikker relativt ofte, men at omfanget av jobbrelatert drikking er mer beskjedent. Samtidig rapporterer 11% av deltakerne at de har vært ineffektive på jobb grunnet alkoholbruk de siste 12 månedene (Moan & Halkjelsvik, 2016). Temaet rus er med andre ord svært aktuelt for arbeidslivet, og i 2017 etableres alor-nettverk i Hordaland og Sogn og Fjordane.

alor står for arbeidsliv og rus og er et nettverk der hensikten er å skape en møteplass hvor deltakere kan utveksle erfaringer knyttet til problemstillinger omkring rusbruk i arbeidslivet. Dette for å øke deltakernes kompetanse i håndteringen av rus-spørsmål arbeidslivet kommer i berøring med.

Med oppstarten av nettverket her i Hordaland og Sogn og Fjordane, er det åttende regionale nettverket for alor på plass. Målgruppen for deltakere i nettverket er ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten etc.

KoRus Bergen har etablert et nettverk og inngått forpliktende samarbeidsavtaler klinisk avdeling i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kalfaret Behandlingssenter, Kirkens Sosialtjeneste og Avdeling for Rusmedisin, Helse Bergen, i tillegg til KoRus Stavanger og Akan.

alor nettverk er en møteplass der deltakerne inviteres til å ta med engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante. Nettverket er et sted hvor en kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

→  Les mer

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet