Prioriterte arbeidsoppgaver og nytt fra KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene

PRIORITERTE ARBEIDSOPPGAVER:

Tiltak som fører til økt overholdelse av alkohollovgivningen i kommunene

Styrke kunnskapen om tidlig identifikasjon og bidra til økt bruk av virkningsfulle tidlig intervensjonsmetoderog utvikle verktøy blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide eller eldre.

Bistå kommunene og fylkeskommunene i å beskrive helseutfordringene og sette i gang egnede tiltak gjennom bruk av godkjente kartleggingsverktøy

Bistå Helsedirektoratet med å utarbeide og implementere nasjonale faglig veiledere og retningslinjer for rusfeltet

  • KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene får sine oppdrag gjennom Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for de sju regionale kompetansesentrene i Norge og som KoRus Vest Bergen er ett av. Link til den nasjonale Korus-Portalen  

  • KURSKATALOG 2016
  • Statsminister Erna Solberg sin hilsen til Stiftelsen Bergensklinikkene sitt 25 års jubileum 9. mai 2016

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

        Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggate 11, 5015 Bergen Telefon: 55908600 Telefax: 55908610 Epost: post@bergensklinikkene.no