KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene får sine oppdrag gjennom Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for de sju regionale kompetansesentrene i Norge og som KoRus Vest Bergen er ett av. 

Link til den nasjonale Korus-Portalen  

 

Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggate 11, 5015 Bergen Telefon: 55908600 Telefax: 55908610 Epost: post@bergensklinikkene.no