Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus samarbeider nært med andre regionale aktører

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus skal bidra til å realisere nasjonale mål på rusfeltet i regionen

Aktuelt

Ny Føre Var-rapport – Rustrender i Bergen nr. 1/2017

For halvårsperioden oktober 2016 – mars 2017 kan Føre Var nok en gang rapportere økning for ecstasy/MDMA og cannabis. Samtidig fortsetter nedgangen for heroin.

KoRus drifter faglige læringsnettverk for å styrke ROP arbeidet i regionen

Ny samling var 1. juni 2017 der psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens fra Stiftelsen Bergensklinikkene underviste i ROP-læringsnettverket i Sogn og Fjordane, Førde.

Arbeid med nasjonal overdosestrategi

KoRus Bergen samlet fagpersoner til ny fagdag vedrørende Nasjonal overdosestrategi 31. mai 2017.

Bedre hjelp til sårbare barn

Bømlo kommune og Kompetansesenter Rus Vest (KoRus) undertegnet i mai 2017 en samarbeidsavtale om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Avtalen gir ansatte i barnehager og skoler et felles verktøy for tidlig innsats rettet mot barn som de har uro for, og deres familier.

Satsing på implementering av Motiverende samtale for fagpersoner i tre kommuner i Hordaland

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider med Motiverende samtale lokalt, regionalt og nasjonalt. MI er en samtalemetode, som er anbefalt i ulike nasjonale veiledere og retningslinjer.

Sammen for bedre oppvekst

Gjennom samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) ønsker både Etne og Vindafjord kommune å bedre oppvekstvilkårene for barn og
unge i kommunen.

Fagdag om skolenærvær: Every child matters

Torsdag 20. april 2017 holdt kompetansesenter Rus vest Bergen (KoRus) fagdag for ca. 80 deltakere fra grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten.

Se alle aktuelle saker
Kurs

Kommende kurs

RØST brukerkonferanse

Dato: 30.08

Pris: 500,-

RØST skaper innovasjon i rusfeltet, fremmer kjærligheten som en helsefremmende kraft og bringer brukere, pårørende og fagfolk sammen til årets viktigste konferanse!

Stiftelsen Ber

Se alle kurs

Samarbeidspartnere

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet