Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus samarbeider nært med andre regionale aktører

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus skal bidra til å realisere nasjonale mål på rusfeltet i regionen

Aktuelt

Satsing på implementering av Motiverende samtale for fagpersoner i tre kommuner i Hordaland

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider med Motiverende samtale lokalt, regionalt og nasjonalt. MI er en samtalemetode, som er anbefalt i ulike nasjonale veiledere og retningslinjer.

Sammen for bedre oppvekst

Gjennom samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) ønsker både Etne og Vindafjord kommune å bedre oppvekstvilkårene for barn og
unge i kommunen.

Fagdag om skolenærvær: Every child matters

Torsdag 20. april 2017 holdt kompetansesenter Rus vest Bergen (KoRus) fagdag for ca. 80 deltakere fra grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten.

Samarbeid med Høyanger kommune

I mars 2017 signerte Høyanger kommune og Kompetansesenter rus (KoRus) vest Bergen en samarbeidsavtale.

Fagdag – Skolenærvær

Fagdagen tar for seg viktigheten av det å tro på elevene og gi de muligheter, ha forutsigbare rutiner og struktur i skolen, samt det viktige samspillet mellom skolen, skolehelsetjenesten, PPT og barnevern.

Bedre tverrfaglig innsats – ny satsing i Gloppen kommune i samarbeid med KoRus Bergen

Gloppen kommune og KoRus vest Bergen har skrevet under en avtale som bl.a. regulerer samarbeidet i forbindelse med at Gloppen kommune innfører samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Nettverk for arbeidsliv og rus, – alor – startet opp i region vest i går

Alor-nettverket for Hordaland og Sogn og Fjordane hadde sin første samling i Bergen 2. februar.

Se alle aktuelle saker
Kurs

Kommende kurs

RØST brukerkonferanse

Dato: 30.08

Pris: 500,-

RØST skaper innovasjon i rusfeltet, fremmer kjærligheten som en helsefremmende kraft og bringer brukere, pårørende og fagfolk sammen til årets viktigste konferanse!

Stiftelsen Ber

Se alle kurs

Samarbeidspartnere

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet