Prioriterte arbeidsoppgaver og nytt fra KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene

PRIORITERTE ARBEIDSOPPGAVER:

Tiltak som fører til økt overholdelse av alkohollovgivningen i kommunene

Styrke kunnskapen om tidlig identifikasjon og bidra til økt bruk av virkningsfulle tidlig intervensjonsmetoderog utvikle verktøy blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide eller eldre.

Bistå kommunene og fylkeskommunene i å beskrive helseutfordringene og sette i gang egnede tiltak gjennom bruk av godkjente kartleggingsverktøy

Bistå Helsedirektoratet med å utarbeide og implementere nasjonale faglig veiledere og retningslinjer for rusfeltet

  • KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene får sine oppdrag gjennom Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for de sju regionale kompetansesentrene i Norge og som KoRus Vest Bergen er ett av. Link til den nasjonale Korus-Portalen  

  • KURSKATALOG 2016
  • Statsminister Erna Solberg sin hilsen til Stiftelsen Bergensklinikkene sitt 25 års jubileum 9. mai 2016
  • Raskere tilbake

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

        Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggate 11, 5015 Bergen Telefon: 55908600 Telefax: 55908610 Epost: post@bergensklinikkene.no