Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus samarbeider nært med andre regionale aktører

Kompetansesenter Rus

KoRus Vest Bergen

Våre oppgaver:

KoRus skal bidra til å realisere nasjonale mål på rusfeltet i regionen

Kurs

Kommende kurs

Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 29.08 - 30.08

Pris: 600,- inkl. enkel lunsj/kaffe

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i M

Se alle kurs

Samarbeidspartnere

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet